Przejdź do treści

Norma ISO 50001 – założenia i korzyści

Obecnie coraz więcej firm zaczyna dostrzegać korzyści efektywnego zarządzania energią i w związku z tym decyduje się na wdrożenie globalnych rozwiązań o potwierdzonej skuteczności, takich jak standard ISO 50001. Nacisk na zrównoważone gospodarowanie energią płynie też ze strony organów państwowych i ponadnarodowych (Unia Europejska). Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „Polityką energetyczną Polski do 2030 roku” podniesienie efektywności energetycznej gospodarki należy do priorytetowych zadań państwa.

Efektywność zarządzania energią a popularność normy ISO 50001

Zauważalny wzrost zainteresowania certyfikacją ISO 50001 może też wynikać ze stosunkowo niedawno wprowadzonych regulacji prawnych (weszły w życie w październiku 2016 r.), nakładających na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania tzw. audytu energetycznego.

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej najważniejszym założeniom normy ISO 50001, która wyznacza najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią oraz krótko przedstawić praktyczne korzyści jej implementacji.

ISO 50001 – podstawowe informacje

Norma ISO 50001 powstała we współpracy specjalistów w dziedzinie zarządzania energią z ponad 60 krajów i ma szerokie zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, w tym m.in. w sektorze produkcyjnym, handlu, transporcie oraz budownictwie.

Co ma na celu norma ISO 50001?

Norma ma na celu zapewnienie organizacjom przejrzystych zasad, które umożliwiają włączenie procesów poprawy efektywności energetycznej do praktyk zarządzania przedsiębiorstwem. W założeniach ma ponadto dostarczać spójną metodologię wdrażania udoskonaleń oraz promować najlepsze praktyki zarządzania energią.

Co daje organizacjom certyfikacja ISO 50001 w Polsce?

Norma ISO 50001 została opracowana w 2011 roku i zastąpiła dotychczasową normę, tj. EN 16001. Stanowi ona odpowiedź na oczekiwania współczesnej gospodarki, która upatruje w efektywnym zarządzaniu energią szansę na utrzymywanie wysokiej wydajności bez obciążania środowiska naturalnego. Norma ISO 50001 wymaga zdefiniowania przez organizację, specyficznych dla niej wskaźników energetycznych, które ułatwią ocenę rezultatów projektów energetycznych. Bieżący wynik energetyczny ma być zgodnie z ISO 50001, oceniany w stosunku do określonego bazowego poziomu zużycia energii.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

Wdrożenie standardu ISO 50001 pozwala wydatnie zredukować emisję gazów cieplarnianych, wpisując się tym samym w postulowany na szczeblu europejskim oraz krajowym proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.

Implementacja normy umożliwia:

  • efektywne zarządzanie energią poprzez identyfikację i kontrolę nad obszarami znaczącego zużycia energii,
  • wprowadzenie najlepszych praktyk, poprawiających efektywność energetyczną,
  • ograniczenie wydatków na energię i tym samym zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w inicjowanie działań zwiększających efektywność energetyczną,
  • wzmocnienie reputacji firmy dbającej o środowisko naturalne i społecznie odpowiedzialnej,
  • integrowanie systemu zarządzania energią z innymi systemami np. ISO 9001, ISO 14001, czy ISO 45001.

Certyfikat ISO 50001 może też być świadectwem troski o środowisko wykorzystywanym przez przedsiębiorstwo w toku procedury przetargowej.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń