Przejdź do treści

Prawny Kwartalnik OŚ – I kw. 2024r.

  • Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – wprowadzenie nowych definicji, w tym rozszerzenie definicji fluorowanych gazów cieplarnianych, certyfikacja personelu, nowe ograniczenia w zakresie stosowania niektórych czynników chłodniczych o wysokim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP), system ROP, etykietowanie urządzeń.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń