Przejdź do treści

Prawny Kwartalnik OŚ – II kw. 2023 r.

Poruszone zagadnienia:

Centralna ewidencja emisyjności budynków – zmiany

  • wdrożenie do CEEB rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu z kontroli w zakresie instalacji gazowych i przewodów kominowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – wdrożenie dyrektywy SUP

  • Transpozycja do przepisów prawa polskiego zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/907 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzywa sztucznego na środowisko.
  • Opłata od produktów jednorazowych będących opakowaniami
  • Produkty objęte zakazem wprowadzania do obrotu
  • Produkty objęte obowiązkiem oznakowania
  • Opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów
  • Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
  • Regulacje dla opakowań po napojach

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń