Przejdź do treści

RODO a monitoring miejsca pracy

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza do Kodeksu pracy zmiany, jakie trzeba zastosować w miejscach pracy. Są to przede wszystkim regulacje dotyczące monitoringu. Od teraz to właśnie Kodeks pracy stanowi podstawę prawną w kwestii stosowania tego rodzaju nadzoru. Pracodawca nie musi pytać pracownika o zgodę na rejestrowanie obrazu z kamery w miejscu zatrudniania, jednak będzie mógł korzystać z monitoringu tylko w określonych sytuacjach.

Co mówią przepisy?

Stosowanie monitoringu w miejscu pracy jest regulowane przez art. 222 Kodeksu pracy. Zgodnie z tymi przepisami pracodawca może stosować monitoring tylko dla określonych celów, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ochrona mienia, sprawowanie kontroli nad produkcją lub dla zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie wiązałoby się ze szkodą dla pracodawcy. Monitoring może być umieszczony w miejscu pracy lub na terenie wokół niego. Obszar podlegający monitoringowi powinien zostać odpowiednio oznaczony.

Ograniczone stosowanie monitoringu

Przepisy prawne podają spis pomieszczeń, gdzie stosowanie monitoringu zostało ograniczone. Są to szatnie, stołówki, miejsca sanitarne, palarnie oraz miejsca, w których spotykają się członkowie związków zawodowych. Używanie kamer w tych lokalach jest dozwolone tylko w uzasadnionych przypadkach, z poszanowaniem godności pracownika i nietykalności jego dóbr osobistych, a także niezależności związków zawodowych.

Pracodawca – obowiązek informacyjny

Nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek umieszczenia informacji o monitoringu w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub poprzez specjalne obwieszczenie. Pracownicy powinni zostać poinformowani o tym fakcie najpóźniej na dwa tygodnie przed uruchomieniem systemu nagrywania.

Jak długo można przechowywać nagrania?

Nagrania z monitoringu powinny być usuwane po trzech miesiącach od daty nagrania, chyba że stanowią dowód w postępowaniu sądowym. Pracodawca może wykorzystać nagrania zgodnie z celem założenia monitoringu. Dotyczy to nagrań, w których obraz jest nośnikiem danych osobowych. W praktyce są to więc wszystkie ujęcia, na których widać pracowników.

Więcej o tym, co RODO zmienia w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy, znaleźć można w artykule: RODO w BHP.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń