Przejdź do treści

Czym jest coaching?

Coaching stanowi pewnego rodzaju proces wspierania danej osoby w celu nakłonienia jej do głębszego zrozumienia swojej sytuacji, znalezienia nowych perspektyw i możliwości, a także odpowiedzi i rozwiązań, które pozwolą na skuteczne zrealizowanie określonych postanowień.

Coaching jest oparty przede wszystkim na zasadzie uczestnictwa w procesach przyswajania wiedzy. W związku z tym, w przeciwieństwie do powszechnie przeprowadzanych szkoleń i kursów, ma on charakter bardziej aktywny. W trakcie zajęć z coachem osoba coachowana jest zachęcana do jak najbardziej efektywnego działania oraz samodzielnego znajdywania różnego rodzaju rozwiązań dla wyznaczonych przez siebie celów. Ze względu na swój charakter coaching może stanowić proces wprowadzania kluczowych zmian w życiu danej jednostki. Stanowi on bowiem formę wsparcia indywidualnej ścieżki rozwoju coachowanej osoby. Coaching nie analizuje przeszłości oraz wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie danej osoby. Pozwala on natomiast nie tylko usprawnić sposób uczenia się i podnieść kompetencje zawodowe, ale również pomaga w odkrywaniu własnych zasobów oraz podnoszeniu jakości swojego życia.

Co do zasady, coaching może odnosić się do wielu różnorodnych zagadnień, obejmujących zarówno kwestie osobiste, jak i te zawodowe. W relacji coachingowej to właśnie klient wraz z coachem określają konkretne warunki i zakres pracy. Ponieważ jednak zajęcia z coachem w większości polegają na wydobywaniu określonych umiejętności od osoby coachowanej, zakres ten nie powinien być ograniczony wyłącznie do pewnej wybranej wąskiej dziedziny zastosowań.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą szkolenia dotyczącego Coachingu audytorów wewnętrznych.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń