Przejdź do treści

Czym jest proces komunikacji?

Choć niewiele osób o tym pamięta, komunikacja interpersonalna towarzyszyła człowiekowi już od najdawniejszych czasów.

Proces komunikowania – kiedy mamy z nim kontakt?

Obecnie komunikowanie się stanowi jedną z najważniejszych umiejętności każdej osoby, korzystamy z niej każdego dnia, zarówno w domu, pracy, jak i podczas różnego rodzaju sytuacji towarzyskich. Aby jednak móc w pełni zrozumieć na czym polega proces komunikacji, konieczne jest szersze zbadanie tego zagadnienia.

Czym jest komunikacja?

Komunikacja, w ogólnym znaczeniu, stanowi proces tworzenia komunikatu, nadawania go i odbierania, a także interpretowania komunikatów nadawanych przez innych ludzi. Terminem tym można również określić proces porozumiewania się pojedynczych osób, grup, a nawet instytucji. Zasadniczym celem komunikacji jest natomiast wymiana myśli i idei oraz dzielenie się różnymi informacjami i wiedzą.

Przebieg procesu komunikacji – co go charakteryzuje?

Proces komunikacji charakteryzuje ponadto celowość, świadomość, interakcyjność, niepowtarzalność, społeczność, kreatywność, trwałość oraz dynamiczność. Proces ten musi zachodzić także w określonym kontekście społecznym. Co do zasady może się odbywać na różnych poziomach oraz przy użyciu zróżnicowanych środków. Ma on również na celu wywołanie określonych skutków i rezultatów. Wszystkie procesy komunikacji łączą także podobne czynniki. Wśród nich można wymienić: nadawcę komunikatu, odbiorcę, przekaz, kanał komunikacji oraz sprzężenie zwrotne.

Umiejętność poprawnego komunikowania się bardzo często warunkuje kontakty międzyludzkie oraz umożliwia poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Brak tej zdolności mógłby skutecznie uniemożliwić wyrażanie przez jednostkę własnych myśli i uczuć. Również kontakt z pozostałymi ludźmi byłby znacznie utrudniony lub całkiem niemożliwy. Proces komunikacji nie należy do najprostszych czynności i charakteryzuje się pewną złożonością. Aby komunikowanie się w ogóle było możliwe, musi ono zachodzić przy udziale co najmniej dwóch osób. Sam rodzaj i sposób komunikowania powinien być ściśle uzależniony od liczby uczestników oraz ich charakteru. Na skuteczność i efektywność komunikacji wpływ ma także wybór formy komunikacji.

Proces komunikacji – czy ma jakieś wady?

Proces komunikacji nie jest jednak pozbawiony jakichkolwiek wad. W trakcie niego może bowiem dojść do pewnych zakłóceń. Wśród najczęściej występujących problematycznych czynników wymienia się: brak zdolności komunikacyjnych, niechęć do kontaktów, problemy zewnętrzne, wiarygodność nadawcy, poziom intelektualny nadawcy, negatywny stosunek do tematu, a także niesprzyjające komunikacji okoliczności i atmosfera.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń