Przejdź do treści

Dlaczego warto obliczać ślad węglowy?

Obliczenie firmowego śladu węglowego każdej organizacji jest często punktem wyjścia do podjęcia działań na rzecz klimatu oraz dążeniu do net zero. Daje ono przegląd emisji gazów cieplarnianych Twojej firmy, oraz spojrzenie na punkty zapalne emisji dwutlenku węgla
i innych gazów cieplarnianych (GHG) i jakie cele można wyznaczyć, aby zmniejszyć swój ślad węglowy.

Korzyści z obliczania śladu węglowego

Klienci stają się coraz bardziej ekologiczni i rośnie liczba konsumentów, którzy przed dokonaniem zakupu zwracają uwagę na to, czy firma lub produkt są przyjazne dla środowiska. Wykazanie, że firma bierze udział w walce ze zmianami klimatycznymi, może zapewnić jej przewagę nad konkurencją i przyciągnąć klientów do swojej firmy.

W zależności od sektora, w którym działasz, znajomość (i raportowanie) Twojego śladu węglowego może być wymogiem prawnym. A w przypadku sektorów, w których nie ma jeszcze takich przepisów, im bliżej roku 2030, tym bardziej prawdopodobne staje się ich wprowadzenie. W wielu branżach taki obowiązek będzie występował już od roku 2023, natomiast w instytucjach finansowych jak banki już od tego roku.

Dużym plusem dla każdej firmy pracującej nad swoim śladem węglowym jest szansa na zidentyfikowanie możliwości obniżenia kosztów i emisji dwutlenku węgla. Prawdopodobnie już wszyscy zdają sobie sprawę, ile pieniędzy wydaje się na oświetlenie i ogrzewanie, więc kiedy przejdziemy przez poniższe kroki, zaczniemy zdawać sobie sprawę, że istnieją obszary, w których można obniżyć koszty. Niezależnie od oszczędności, przepisów i szansy na przyciągnięcie nowych klientów, istnieje również inne argumenty, że jest to słuszne działanie.

A jeśli wszyscy zamierzamy podjąć próbę ograniczenia emisji, potrzebujemy punktu wyjścia, który będziemy mogli wykorzystać w przyszłości, aby sprawdzić, czy nasze zmiany coś zmieniły. Tym punktem wyjścia jest właśnie ślad węglowy.

Co należy uwzględnić w obliczeniach śladu węglowego i co zostawia największy ślad węglowy?

Termin „ślad węglowy” jest powszechnie używany i często słyszy się, jak specjaliści od klimatu mówią o neutralności węglowej, ale dwutlenek węgla nie jest jedyną emisją, którą należy brać pod uwagę. W Protokole z Kioto, międzynarodowym porozumieniu mającym na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych, uwzględniono siedem gazów. Oprócz CO2 są to metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), trifluorek azotu (NF3) i heksafluorek siarki (SF6). Aby ułatwić wszystkim życie, wszystkie te substancje są przeliczane na „ekwiwalent CO2” lub CO2e
w celu uzyskania śladu węglowego. Ponadto istnieją trzy różne zestawy emisji zgodnie z GHG Protocol, które można policzyć – są one nazywane zakresami i wyglądają następująco:

Zakres 1 – są to Twoje własne emisje bezpośrednie, w tym emisje z procesów i pojazdów. Należy wziąć pod uwagę zużycie energii cieplnej na terenie zakładu, zarówno do ogrzewania, jak i zasilania maszyn, emisje z pojazdów floty samochodowej będącej własnością firmy oraz emisje procesowe, jeśli takowe występują (cementownie).

Zakres 2 – to emisje pośrednie pochodzące z zakupionej i zużytej energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i pary wodnej, które są wykorzystywane w działalności firmy.

Zakres 3 – to także pośrednie emisje pochodzące z łańcucha dostaw, odpadów wytwarzanych przez pracowników i firmę, zużycia wody, podróży służbowych, w tym lotów, dystrybucji produktów, konsumentów korzystających z produktów firmy… czyli w zasadzie wszystko, co nie zostało uwzględnione w pierwszym i drugim zakresie.

Jak obliczyć ślad węglowy?

W tym momencie zaczyna się proces zbierania danych i skonfigurowania arkuszy kalkulacyjnych ze źródłami emisji w każdym z zakresów. Należy przeanalizować dane
z pełnych 12 miesięcy wybranego roku, tak aby ślad węglowy organizacji określić w kgCO2e na dany rok. Dla wielu firm głównymi czynnikami wpływającymi na emisję będą:

  • Energia elektryczna, cieplna i para
  • Zużyte paliwa niezależnie od tego, czy jest to gaz, diesel, benzyna, olej napędowy czy inne źródła.
  • Woda i ścieki
  • Usuwanie odpadów i recykling.
  • Podróże – w przypadku dojazdów służbowych i dojazdów pracowników.
  • Transport i dystrybucja

Do tych wszystkich źródeł emisji gazów cieplarnianych należy dobrać wskaźniki emisji wyrażone w kgCO2e/jednostkę z wiarygodnych źródeł.

Raportowanie śladu węglowego

Jeśli zsumujemy wszystkie nasze emisje z Zakresu 1, 2 i 3 będziemy w stanie zidentyfikować obszary, w których chcemy zredukować emisje, możemy stworzyć plan na następne pięć lub dziesięć lat – lub nawet do 2050 roku, aby osiągnąć net zero, jeśli uznamy, że będzie to możliwe. Musimy się także upewnić, że wszelkie wyznaczone cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe.

Następnie możemy podzielić się swoimi sukcesami z pracownikami, klientami i łańcuchem dostaw za pośrednictwem wewnętrznej komunikacji, biuletynów, na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, aby zademonstrować swoje wysiłki.

To, co jest ekscytujące w obliczaniu śladu węglowego firmy, to możliwość wykorzystania wyników jako podstawy do podjęcia bardziej ambitnych działań na rzecz klimatu: na przykład opracowania całościowej i dostosowanej dla tych potrzeb planu zarządzania śladem węglowym w czasie..

Jednym z bardzo ważnych elementów obliczania śladu węglowego jest możliwość redukcji kosztów wraz z redukcją emisji. Kiedy więc będziesz chciał poznać swój punkt odniesienia
(ślad węglowy) i swoją sytuację, możemy pomóc Ci obliczyć ślad węglowy, ustalić cele redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), opracować mapę drogową do osiągnięcia poziomu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla oraz stworzyć kalkulator śladu węglowego dla potrzeb Twojej firmy.

Z biegiem czasu, można również uzyskać większy poziom precyzji w zakresie przygotowania firmy do zerowego śladu węglowego.

Nasze usługi dodatkowo rozszerzone są na obliczanie śladu węglowego produktu i pozwalają zagłębić się w łańcuchy dostaw oraz uzyskać większą dokładność w zakresie emisji GHG związanej z poszczególnymi produktami.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń