Przejdź do treści

Na czym polega i jakie ma zastosowanie metoda Pareto?

Historia zasady Pareto

Zasada Pareto to zagadnienie, które pochodzi z dziedziny ekonomii i zarządzania. Zasadę opracował amerykański teoretyk zarządzania Joseph Juran, który w 1951 roku ogłosił pracę „Quality Control Handbook”. W pracy tej znalazły się zasady dotyczące kwestii dystrybucji zasobów. Tego rodzaju tezy były poruszane już wcześniej, ale dopiero Joseph Juran opracował je w formie uniwersalnej zasady, którą można zastosować zarówno w zarządzaniu, bankowości, socjologii czy psychologii społecznej.

Zasada Pareto, czyli inaczej metoda 80/20

W swojej pracy amerykański badacz wykorzystał osiągnięcia Vilfredo Pareto – włoskiego socjologa i ekonomisty żyjącego i działającego na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z jego obszarów badawczych była kwestia nierównej dystrybucji bogactwa. Pareto zauważył, że 20% społeczeństwa posiada 80% wszystkich dóbr. Z czasem okazało się, że tę proporcję można stosować również w innych dziedzinach. W późniejszym czasie powstała też inna wersja zasady Pareto – klasyfikacja ABC, według której analizowane aspekty należy podzielić na 3, a nie na 2 grupy.

Przykłady zasady Pareto w zarządzaniu czasem

Jak wcześniej wspomniano, metoda Pareto jest określana również jako zasada 80/20 lub 80 na 20. Te liczby są związane z głównym założeniem reguły, zgodnie z którym 20% analizowanych obiektów jest połączonych z 80% pewnych zasobów. Stosowane są także inne interpretacje zasady Pareto. Stosuje się ją na przykład w pracy nad efektywnością, przy założeniu, ze tylko 20% czynności daje 80% efektu. W biznesie zauważa się, że to 20% klientów, produktów lub usług generuje 80% przychodów. Zgodnie z zasadą 80/20 można stwierdzić na przykład, że 20% przestępców popełnia 80% wykroczeń, 20% ubrań zakładamy przez 80% czasu, a 20% słownictwa wystarczy, aby czytać 80% tekstów napisanych w danym języku.

Wyjątki od reguły

Warto wiedzieć, że zasada Pareto nie w każdym przypadku wykorzystuje proporcje 80/20. W pewnych sytuacjach zastosowanie mogą mieć zestawienia na przykład 90/10, 75/25 lub 95/5. najważniejsza jest jednak prawidłowość, że mniejsza część nakładów pracy lub środków daje więcej rezultatów.

Zasada Pareto w życiu codziennym i zawodowym

Metoda Pareto pozwala na zwiększenie efektywności, przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych środków. Pomaga ograniczyć koszty oraz uniknąć straty czasu, dlatego warto wprowadzić ją zarówno w codziennym życiu, jak i w biznesie. Przede wszystkim należy wyróżnić najważniejsze obszary działania oraz przypisane do nich obowiązki. Z każdej z dziedzin trzeba wybrać zadania priorytetowe, a następnie ustalić kolejność oraz czas przeznaczony na ich wykonanie. Zasadę Pareto można zastosować na przykład w organizacji codziennych obowiązków lub w prowadzeniu firmy, decydując się na współpracę tylko z najważniejszymi klientami, a rezygnując z kontrahentów przynoszących małe zyski, którym dodatkowo trzeba poświęcić zbyt dużą ilość czasu.

Zapraszamy serdecznie na nasze szkolenie z zarządzania sobą w czasie oraz do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami o podobnej tematyce.

Zarządzanie czasem cz.1 – zasada TRZOS

Metoda ALPEN – Zarządzanie czasem cz.2

Metody POMODORO i GTD – Zarządzanie czasem cz.3

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń