Przejdź do treści

Na czym polega i jakie ma zastosowanie zasada Pareto?

Zasada Pareto to zagadnienie, które pochodzi z dziedziny ekonomii i zarządzania. Zasadę opracował amerykański teoretyk zarządzania Joseph Juran, który w 1951 roku ogłosił pracę „Quality Control Handbook”. W pracy tej znalazły się zasady dotyczące kwestii dystrybucji zasobów. Tego rodzaju tezy były poruszane już wcześniej, ale dopiero Joseph Juran opracował je w formie uniwersalnej zasady, którą można zastosować zarówno w zarządzaniu, bankowości, socjologii czy psychologii społecznej.

W swojej pracy amerykański badacz wykorzystał osiągnięcia Vilfredo Pareto – włoskiego socjologa i ekonomisty żyjącego i działającego na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z jego obszarów badawczych była kwestia nierównej dystrybucji bogactwa. Pareto zauważył, że 20% społeczeństwa posiada 80% wszystkich dóbr. Z czasem okazało się, że tę proporcję można stosować również w innych dziedzinach. W późniejszym czasie powstała też inna wersja zasady Pareto – klasyfikacja ABC, według której analizowane aspekty należy podzielić na 3, a nie na 2 grupy.

Zasada 80/20

Jak wcześniej wspomniano, metoda Pareto jest określana również jako zasada 80/20 lub 80 na 20. Te liczby są związane z głównym założeniem reguły, zgodnie z którym 20% analizowanych obiektów jest połączonych z 80% pewnych zasobów. Stosowane są także inne interpretacje zasady Pareto. Stosuje się ją na przykład w pracy nad efektywnością, przy założeniu, ze tylko 20% czynności daje 80% efektu. W biznesie zauważa się, że to 20% klientów, produktów lub usług generuje 80% przychodów. Zgodnie z zasadą 80/20 można stwierdzić na przykład, że 20% przestępców popełnia 80% wykroczeń, 20% ubrań zakładamy przez 80% czasu, a 20% słownictwa wystarczy, aby czytać 80% tekstów napisanych w danym języku.
Warto wiedzieć, że zasada Pareto nie w każdym przypadku wykorzystuje proporcje 80/20. W pewnych sytuacjach zastosowanie mogą mieć zestawienia na przykład 90/10, 75/25 lub 95/5. najważniejsza jest jednak prawidłowość, że mniejsza część nakładów pracy lub środków daje więcej rezultatów.

Praktyczne zastosowanie zasady Pareto

Metoda Pareto pozwala na zwiększenie efektywności, przy jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych środków. Pomaga ograniczyć koszty oraz uniknąć straty czasu, dlatego warto wprowadzić ją zarówno w codziennym życiu, jak i w biznesie. Przede wszystkim należy wyróżnić najważniejsze obszary działania oraz przypisane do nich obowiązki. Z każdej z dziedzin trzeba wybrać zadania priorytetowe, a następnie ustalić kolejność oraz czas przeznaczony na ich wykonanie. Zasadę Pareto można zastosować na przykład w organizacji codziennych obowiązków lub w prowadzeniu firmy, decydując się na współpracę tylko z najważniejszymi klientami, a rezygnując z kontrahentów przynoszących małe zyski, którym dodatkowo trzeba poświęcić zbyt dużą ilość czasu.

Zapraszamy serdecznie na nasze szkolenie z zarządzania sobą w czasie oraz do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami o podobnej tematyce.

Zarządzanie czasem cz.1 – zasada TRZOS

Metoda ALPEN – Zarządzanie czasem cz.2

Metody POMODORO i GTD – Zarządzanie czasem cz.3

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń