Przejdź do treści

Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia swoich pracowników. Bez względu na to, ile osób zatrudnia, ma zapewnić im higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Podstawowe wymagania w tym zakresie reguluje Kodeks pracy.

Kogo chronią przepisy BHP?

Zgodnie z prawem pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy osobom zatrudnionym w jego firmie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej oraz współpracy B2B, jeśli tylko dana osoba pracuje na terenie zakładu pracy. Dotyczy to również osób, które nie wykonują pracy w zakładzie, a jedynie przebywają na jego obszarze, jak na przykład organy kontrolne. Każdy pracownik musi przejść szkolenie BHP dostosowane do swojego stanowiska. Ponadto pracodawca musi poinformować pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonywania danej pracy. Ponosi również wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów BHP.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ma przede wszystkim organizować pracę tak, aby zapewnić pracownikom higieniczne i bezpieczne warunki pracy. Musi stosować się do nakazów i decyzji wydanych przez organy sprawujące nadzór nad przebiegiem pracy. Do niego należy wydawanie poleceń pracownikom, a następnie kontrolowanie, czy są one przestrzegane. Obowiązkiem pracodawcy jest stałe poprawianie warunków pracy, również z uwagi na zmieniające się standardy i możliwości. Ma on także zadbać o to, aby zalecenia społecznego inspektora pracy były zawsze wykonywane.

Co jeszcze leży w zakresie jego zadań?

Pracodawca ma zapewnić ilość i rodzaj pomieszczeń stosowne do liczby pracowników oraz charakteru wykonywanej przez nich pracy. Obiekt, w którym dane pomieszczenia się znajdują, musi oczywiście spełniać wymagania BHP. Maszyny i urządzenia, które nie są dostosowane do przepisów, powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie. Obowiązkiem pracodawcy jest również dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiedniego obuwia i odzieży roboczej. Na bieżąco powinien usuwać wszelkie nieprawidłowości.

Szkolenia BHP dla pracodawcy

Pracodawca musi przejść szkolenie BHP, na którym szczegółowo poznaje swoje obowiązki w tym zakresie. Dzięki temu może w przyszłości samodzielnie sprawować służbę BHP, jednak tylko wtedy, gdy zatrudnia maksymalnie dziesięciu pracowników. Pracowników może być dwudziestu, jeżeli pracodawca został zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie większą niż trzecią kategorię ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zainteresowany szkoleniem z zakresu BHP? Sprawdź naszą ofertę – Bezpieczeństwo pracy.

Najpopularniejsze

Baza Esqula

Zostań klientem Esqula i korzystaj z benefitów

Dowiedz się więcej

Szkolenia EcoMS

Szeroka baza szkoleń otwartych i dedykowanych dla firm

Zobacz ofertę szkoleń